Kontakt

Praha
Bratislava

Kancelář Praha

Prodesi, v.o.s.

Husitská 36
130 00 Praha 3
+420 283 853 424

IČO: 26512742
DIČ: CZ 26512742

Ing. arch. Václav ZAHRADNÍČEK
jednatel
v.zahradnicek@prodesi.cz

Ing. arch. Pavel HORÁK
jednatel
p.horak@prodesi.cz

Ing. arch. Klára VRATISLAVOVÁ
architekt
k.vratislavova@prodesi.cz

Ing. arch. Michal KOTLAS
architekt
m.kotlas@prodesi.cz

Ing. arch. Hana VISKUPIČOVÁ
architekt
h.viskupicova@prodesi.cz

 

Kancelář Bratislava

Ĺadová 9
811 05 Bratislava
domesi@domesi.sk

Ing. arch. Katarína Geburová
architekt
k.geburova@domesi.sk
Tel. +421 907 680 535

Ing. arch. Pavel HORÁK
jednatel
p.horak@prodesi.cz

Ing. arch. Václav ZAHRADNÍČEK
jednatel
v.zahradnicek@prodesi.cz