Michal Kotlas

Proč mě baví architektura?
Architekturu jsem si zamiloval již během studia, protože je to obor, který se pohybuje někde mezi racionálním reálným světem a světem umění, abstrakce a kreativity. Baví mě týmová práce, rád pracuji s lidmi
a v neposlední řadě mě naplňuje možnost alespoň malinkým kouskem přispět k obohacení krajiny kolem nás. 

Kde hledám inspiraci pro svoji práci?
Inspiraci vždy intenzivně nasávám v samotném místě realizace díla. Samozřejmě pak také čerpám energii 
od klientů. Obecně pak hodně vnímám krajinu a přírodu při cestování po světě a výletech po naší krásné zemi.

Má oblíbená stavba doma i v zahraničí?
V zahraničí ve mně asi nejvíce emocí zanechala návštěva a relaxace v termálních lázní ve Valsu ve Švýcarsku od architekta Petera Zumthora. U nás doma jsem vždy obdivoval televizní vysílač na Ještědu
od Karla Hubáčka. To se ve mně ještě více zpečetilo nedávnou úžasně strávenou nocí v tamním horském hotelu.

   

Ing. arch. Michal Kotlas

Po průmyslovce směřovaly mé kroky přímo na Fakultu architektury v Brně, kde jsem rozvíjel své vnímání a pohled na architekturu a krajinu kolem nás a postupně jsem poznával světlé i stinné stránky práce architekta. Mimo jiné jsem se zúčastnil několika architektonických soutěží, z nichž za nejúspěšnější považuji první místo v soutěži Dřevěný dům. Zde jsem se také poprvé setkal s krásou moderní dřevostavby a její technologie.

Můj první kontakt s funkční a zaběhnutou architektonickou kanceláří byl během bakalářské praxe. Nejdříve jsem působil v Ateliéru architektury města u profesora Milana Stehlíka, což pro mě byla jako pro začínajícího architekta, velká škola a obrovský zážitek. Poté jsem krátce pracoval v atelieru Kuba&Pilař architekti. Po ukončení studia jsem se vrátil do ateliéru Tomáše Pilaře, kde jsem se úspěšně účastnil mnoha soutěží a pracoval na zajímavých stavbách.

V roce 2010 jsem změnil působiště a podílel se na menších projektech v ateliéru Fandament architects, kde jsem se po čase stal hlavním architektem.
V roce 2011 jsem se přestěhoval do Prahy, kde jsem v prvním půl roce okusil práci v projekčním kolosu Helika a pracoval jsem na velkých stavebních a urbanistických projektech. Po tomto období jsem se vrátil zpět do reality a profesní uspokojení našel v příjemném kolektivu firmy Prodesi|Domesi, kde jako hlavní architekt působím dodnes.  

m.kotlas@prodesi.cz