Klára Vratislavová

Proč mě baví architektura?
Architektura je krásný a tvůrčí obor. Dobrá architektura může vzniknout pouze skloubením estetické
a technické stránky. Proto také musí vycházet z reálných potřeb každodenního života, vytváří prostor,
ve kterém žijeme, nutí nás dívat se při navrhování na věc z nesčetného množství úhlů... Je všude kolem nás a nelze tedy bez ní žít. 

Kde hledám inspiraci?
Samozřejmě mě inspirují zajímavá místa a stavby ze všech možných koutů světa (nejčastěji pak ze sousedního Rakouska a Švýcarska, jejichž kultura je mi nejbližší a architektura nejsrozumitelnější). 
Velmi často jsou mi ale inspirací nejběžnější drobnosti a detaily, které dennodenně míjíme. Baví mě všímat si, jak a proč lidé prostředí, ve kterém žijí, používají, zamýšlet se nad logikou uspořádání prostorů, použití materiálů a umístění předmětů. Ať už se jedná o poučení z míst moderních nebo historických nebo právě
z onoho vývoje.

Kdo je můj oblíbený architekt?
Fascinují mě domy architektů (jakým byl například L. M. van der Rohe),  kteří ve své době tvořili geniální díla. Je však těžké vybrat jednoho a nazvat ho mým oblíbencem. Před několika lety jsem však objevila svou architektonickou lásku a tou je rakouské Vorarlbersko se svou moderní architekturou, která zároveň dokáže vycházet z místních tradic a využívat lokální zdroje. Tuto osobitou schopnost tomuto regionu upřímně závidím a přeji si, abychom se s ní i u nás setkávali čím dál častěji.

   

Ing. arch. Klára Vratislavová (Křenová)

2008 – 2012
ČVUT, Fakulta architektury, Magisterský program Architektura a urbanismus diplomní projekt v ateliéru doc. Ing. arch. Petra Suske, CSc., Ústav navrhování III

2004 – 2008
ČVUT, Fakulta architektury, Bakalářský program Architektura a urbanismus bakalářský projekt v ateliéru doc. Ing. arch. Václava Aulického, Ústav stavitelství I

Zahraniční
2010 – 2011
Architektonická kancelář ssm architekten ag, Solothurn, Švýcarsko
internship/odborná stáž (samostatná práce na úspěšných architektonických studiích a soutěžích) http://www.ssmarchitekten.ch/

2008 – 2009
RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen), Fakulta architektury
studium v německém jazyce, součástí magisterského programu
absolvování ateliéru Univ. Prof. Dipl. Ing. Uwe Schrödera

k.vratislavova@prodesi.cz