Velké Popovice

Velké Popovice

Autor: Pavel Horák, Michal Kotlas
Dodavatel: Domesi, s.r.o.
Užitná plocha: 124,1 m2
Realizace: 2013/2014

Navrhovaný dům leží v okrajové části obce Velké Popovice. Pozemek je svažitý od severu k jihu a rozkládá se na kopečku s výhledem nad stávajícím domem u silnice. Kolem tohoto domu stoupá od místní komunikace vzhůru navržená příjezdová cesta k stání pro dva automobily a ke vstupu do domu. Na pozemku se vyskytuje pouze menší množství stávající zeleně, která bude dle potřeby redukována. Ze západní strany je pozemek kryt vzrostlými stromy vedlejšího pozemku. V okolí jsou vystavěny pouze rodinné domy. Pozemek nabízí zajímavé výhledy do krajiny od východu k západu, ze severu je kryt stávajícím porostem vzrostlých stromů. Od místní komunikace přes bránu stoupá cesta již po pozemku investora kolem sousedního pozemku a domku. Hlavní plocha pozemku se nachází nad tímto domem a díky svému vyššímu položení nabízí nádherné výhledy. V nejnižší části při vyústění příjezdové cesty do hlavní části pozemku umisťujeme stání pro dva osobní automobily. Odtud vede pěší cesta k domu na terasu či ke krytému vstupu do domu a skladu. Dům je nakonec po dlouhém vyměřování a času stráveném přímo na pozemku osazen tak, aby hlavní obytný prostor a krytá terasa byly v hlavním těžišti pozemku, místu, ze kterého jsou nejkrásnější výhledy do krajiny. Celá hmota domu a skladu je tak záměrně přisazena k severovýchodnímu rohu pozemku, kde stojí sousední solitérní rodinný domek, aby byla maximálně využita nejhodnotnější a nejsvětlejší část budoucí zahrady. Dům je navržen jako dvoupodlažní. V přízemí je umístěna společenská zóna s hlavním obytným prostorem, který se otvírá do obou teras kolem domu. Kuchyně je součástí otevřeného prostoru a směrem ven je otevřena rohovým pozorovacím oknem schovaným v systému skladování dřeva pro krb, který je další dominantou obytného prostoru. Horní patro je navrženo jako posazený dřevěný šuplík s pultovou střechou, který přesahuje půdorys přízemí a vytváří tak přirozené krytí teras. Horní okna do pokojů jsou mírně zapuštěna a vytváří tak místo pro stínící posuvnou techniku. U vstupu do domu je ještě pod společnou stříškou přístupný venkovní sklad. Fasáda přízemí domu je z obkladových fasádních. Horní patro je navrženo z modřínových prken kladených svisle bez povrchové úpravy. Pultová střecha bude kryta plechem šedé barvy. Sklad u vstupu bude proveden v šedé omítce. Opěrné stěny budou provedeny z KB bloku.