Střední Čechy

Střední Čechy

Autor: Václav Zahradníček, Michal Kotlas
Dodavatel:
Užitná plocha: 178,3m2
Realizace:

Rodinný dům leží na rovinatém obdélníkovém pozemku ve Středních Čechách. Pozemek pro stavbu domu se nachází v nově vznikající části obce. Okolní zástavbu tvoří samostatně stojící rodinné domy. K obdélníkovému pozemku přiléhá při severovýchodní hranici místní komunikace, ze které bude řešen vstup i vjezd na pozemek. Na pozemku se nevyskytuje žádná stávající vzrostlá zeleň. Dům jsme na pozemek osadili souběžně se severovýchodní hranicí tak, abychom po celé délce odclonili a vymezili soukromou pobytovou část zahrady právě od veřejné komunikace. Celou kompozici do tvaru L dotváří a zahradu uzavírá hmota garáže a skladu přisazená kolmo k hlavní hmotě domu. Garáž se skladem tvoří jednopodlažní objekt, který je plochou střechou a krytou terasou propojen s rodinným domem. Hlavní hmota rodinného domu se od vstupu dispozičně rozvíjí a otevírá, ve své hmotě pak graduje ve dvě nadzemních podlaží kryté pultovou střechou. Pultová střecha je navržena se spádem do zahrady. Vysoký štít směrem do ulice dává dřevěnému domu zdravou přísnost. Z hlavní hmoty domu ještě k ulici vystupuje materiálově odlišený kvádr kuchyně s okny v obou bočních stěnách a na druhé straně do zahrady je do hmoty domu zatlačena obytná terasa, která je tak přirozeně kryta horním podlažím. Z terasy je po dřevěné palubě navržen přímý vstup k bazénu v jihovýchodní části zahrady. V přízemí domu je za vstupem samostatná část rodičů a technické zázemí. Konec dispozice přízemí graduje otevřeným obytným prostorem s krytou terasou. V horním patře jsou umístěny dva pokoje a velký podkrovní prostor s výhledem do krajiny přes dlouhé pásové okno. Hlavní fasáda celého domu je navržena z modřínových palubek kladených vodorovně. Meziokenní stěny, vystupující objem kuchyně a garáž jsou navrženy ve variantách. Materiálově se jedná o obkladové antracitové desky Cembonit v kombinaci se světlou omítkou garáže nebo varianta, kdy je vše pojednáno v tmavé hladké omítce. Rámy oken budou v tmavé antracitové barvě. Střecha se nebude vizuálně uplatňovat, proto volíme světle šedý trapézový plech.