Praha - Západ

Praha - Západ

Autor: Václav Zahradníček, Michal Kotlas
Projektant: Jan Švarc
Dodavatel: Domesi, s.r.o.
Užitná plocha: 198m2
Realizace: 2013/2014

Navrhovaný dům leží v oblasti Praha - Východ poblíž vodní nádrže Vrané na řece Vltavě. Pozemek o rozloze cca 4000 m2 je rovinatý, s velkým množstvím stávající zeleně a zahradním domkem uprostřed. V sousedství je rozptýlená zástavba jak rodinnými domy, tak rekreačními objekty. Vstup a vjezd na pozemek je navržen v místě stávající brány v jihovýchodním rohu parcely. V této části pozemku umisťujeme i vlastní dům se skladem a krytým stáním. Hlavní hmota domu je ve tvaru L. Nad jednopodlažní vstupní částí je plochá střecha. Obě ramena doma mají pak zvýšené galerie a pultové střechy směřující do zahrady. Na pozemek umisťujeme i další vjezdy, jak pro těžší techniku, tak pro další fáze výstavby. Do budoucna je plánováno vystavět na pozemku další rodinný dům, resp. relaxační objekt. Od přilehlých cest se dům vymezuje kamennými stěnami, za kterými se odehrává rodinný život. Kamenné stěny mají jakousi funkci hradeb, ke kterým je přisazena dřevěná stavba. Celkový záměr stavby je evokovat jakousi „zemanskou usedlost“, vyjádřenou však soudobými prvky. Alternativně ke kameni se uvažuje s pohledovou betonovou stěnou porostlou zelení. Ložnicová část je otevřena do klidného dvora se zelení. Hlavní obytný prostor pak přes terasu navazuje na hlavní prostor zahrady a je propojen cestami se zadní částí se zahradním domkem, resp. altánem. Za vstupem do domu se nachází technické zázemí s hlavní koupelnou a halou. Z haly vstupujeme do ložnicové části, na terasu nebo do hlavního obytného prostoru. Dětské pokoje v ložnicové části mají malé mezipatra s galerií. Hlavní obytný prostor je plně prosklen do zahrady přes terasu krytou dřevěnou konstrukcí. Je částečně předělen galerií, kde je navržena herna, resp. pracovna. Dům je dispozičně připraven na rozšíření v další fázi stavby. Fasáda je obložena modřínovými prkny kladenými vodorovně s přiznanou spárou. Krytina pultových střech je Bramac – Tegalit v šedém odstínu. Oplechování je z titanzinkového plechu.