Ostrov nad Ohří

Ostrov nad Ohří

Autor: Václav Zahradníček, Michal Kotlas

Svažitý trojúhelníkový pozemek leží v zastavěné části města Ostrov nad Ohří. Okolí tvoří rodinné domy. Z jihovýchodní strany parcely přiléhá místní komunikace, ze které bude k domu vybudován vjezd. Stávající zeleň bude redukována pro potřebu výstavby. Současně s návrhem domu je zahradní architektkou řešena úprava budoucí zahrady.

Svažitost pozemku jsme využili pro zasazení skladu s polootevřeným schodištěm. Na tuto spodní stavbu jsme položili hlavní obytné patro domu, které svým přesazením přes sklad vytváří kryté stání pro dva osobní automobily. Celá tato hmota je provedena v bílé stěrkové omítce. Nad touto hlavní hmotou domu je posazena mírně ustoupená část otevřeného podkroví, které je kryto pultovou střechou a je provedeno z obkladu z modřínových prken. Hlavní obytné patro je zakončeno v úrovni terénu prosklenou zimní zahradou, ve které je umístěn bazén.

V hlavním obytném podlaží krom technického zázemí ve vstupní části najdeme pokoj a ložnici umístěné právě ve vykonzolované části nad stáním pro auta. Z obytného prostoru je pak přímý výstup přes terasu do zahrady.

Okna jsou provedena ve světle šedém odstínu. Celá stavba bude doplněna novým uličním plotem s vjezdovou bránou a brankou. Hlavní vstup do domu v úrovni obytného prostoru je krom přístupu po schodišti od skladu přístupný také přímo od branky přes otevřené závětří.

 

Projektant: Ing. Jakub Smeykal