Novatop centrum

Novatop centrum

Autor: Pavel Horák, Václav Zahradníček
Spolupráce: Michal Kotlas

Přestavba a nástavba stávajícího zázemí firmy, která se zabývá výrobou stavebního systému z masivních dřevěných panelů, v sobě integruje hned několik funkcí – od šaten, přes kanceláře až po školící centrum. Zadáním investora bylo vytvořit primárně přátelské prostředí pro práci. Důraz byl také kladen na dostatečnou prostornost, osvětlení, kvalitu vnitřního prostředí a relaxační zóny. Místo stavby se nachází uprostřed průmyslového areálu v přímém kontaktu s výrobními halami a tvoří výrazný identifikační a orientační bod. Spodní dvě podlaží vycházejí ze stávající stavby, další dvě patra jsou dřevěnou nástavbou s nárožní věží symbolizující strom, který se prolíná s firemní filozofií. Poslední podlaží kombinuje administrativní a školící funkci. Ve vstupní převýšené hale jsou v prostoru zavěšená dřevěná „hnízda“ s různým stupněm uzavřenosti. Na střeše objektu je umístěna zahrada. Nástavba objektu je navržena z masivních dřevěných panelů NOVATOP a prezentuje konstrukční a estetické možnosti tohoto materiálu. Struktura konstrukce je jednak staticky funkční, jednak přináší zajímavou hru se světlem a stíny, inspirovanou korunami stromů.