Nižbor

Nižbor

Autor: Pavel Horák
Spolupráce: Radim Oblouk
Užitná plocha: 135,4 m2

Navrhovaný dům leží v CHKO Křivoklátsko na okraji obce Nižbor na parcele č. 312/6 v k.ú. Nižbor 704687. Pozemek stavby je na rovině, je sevřený v hlubokém údolí směřujícím od severu k jihu. Těmito směry se otevírají dlouhé průhledy do krajiny. Vstup a příjezd na pozemek je z jeho západní části orientované do ulice. Ze severní strany je parcela vymezena stromořadím podél potoka. Z východní strany je výraznější svah a z jihu se k pozemku přimyká další stavební parcela. Dům umisťujeme ve střední části pozemku, tak aby měl dostatečný odstup od komunikace při jeho západní straně. Zároveň má takto vytvořen odstup od stávajících sítí na pozemku. V severozápadním cípu řešené plochy umisťujeme dvě krytá parkovací stání se zahradním skladem. Vstup do domu je ze severu, od této stavby krytého stání. Navrhovaná stavba je dvoupodlažní se sedlovou střecho ve sklonu 45° a výraznějšími přesahy. Půdorysně dům vytváří mírně protáhlý obdélník – ve své hmotě vychází hlavně z charakteru původní zástavby CHKO Křivoklátsko. Objekt je otevřen největšími okny do zahrady jihovýchodním směrem. V přízemním podlaží se nachází velká obytná místnost s kuchyní a jídelnou, hygienické zázemí domu a technická místnost. V druhém podlaží je ložnice se šatnou, dva dětské pokoje a hlavní koupelna domu. Dům má navržen dřevěný vertikální obklad, střechu z tmavé skládané krytiny jednoduchého obdélníkového tvaru. Dvě štítové fasády mají symetrické členění s velkým čtvercovým oknem v podkroví.