Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy

Autor: Pavel Horák, Václav Zahradníček
Užitná plocha: 1PP (bez teras): 457m2, 1NP (bez haly): 485m2, 2NP (bez terasy): 366 m2

Záměrem investora je na pozemcích Tenisového klubu Mníšek realizovat sportovně relaxační centrum. Převaha tenisových kurtů má být zachována, nicméně budou doplněny o další atraktivní sportoviště, hotel, společenskou část a relaxační zónu. Nově navržený objekt respektuje stávající rozmístění tenisových dvorců a je umístěn v severní části pozemku u ulice Lhotecká. Tento objekt má výrazně podélný tvar a skládá se ze dvou základních částí sportovní haly (basketbal, badminton, volejbal) a části, kde je umístěna společenská zóna (restaurace, víceúčelový sál, sportovní obchod), zázemí v 1.PP (šatny, technické zázemí, fitness), relaxační zóna (relax & beauty ve 2.NP) a ve 3.NP hotelové pokoje. Podélná hmota domu, vzniklá již daným uspořádáním na pozemku, logicky navazuje na urbanistickou strukturu okolí tvořenou podélnými, po vrstevnici umístěnými bytovými domy. Inspirace pro ztvárnění objektu a jeho interiéru jsou kultivované moderní dřevostavby (známé například z rakouského Vorarlbergu). Zároveň jsme měli na vědomí odkaz starých dřevěných tenisových prvorepublikových klubů s verandami či lodžiemi pro společenské posezení a pozorování tenisových „mačů“. Každopádně chceme vytvořit suverénní soudobou stavbu. V zadání investora bylo uvedeno, že celkové vyznění stavby má být jednoduché a příjemné. Moderní dřevostavby tento požadavek přesně naplňují. Základní rozložení provozů jsme volili následovně. Do severovýchodního rohu pozemků jsme umístili sportovní halu a vlevo od ní je situován čtyřpodlažní objekt všech ostatních provozů. Celek je pak „zabalen“ do jednotícího dřevěného pláště. Výškově jsme členění navrhli tak, aby v úrovni stávajících kurtů byla ve stejné rovině i hrací plocha kryté haly a také fitness. Záměrem je, aby se všechny sportovní aktivity odehrávaly na jedné platformě (úrovni). První nadzemní podlaží (vstupní z ulice) je pak věnováno společenské funkci. Je zde vlastní vstup, recepce, sportovní obchod, restaurace s navazující terasou a dětským koutkem a v neposlední řadě víceúčelový sál. O patro výše jsou umístěny relax a beauty provozy opět s navazující terasou, která je v tomto případě sice otevřená do nebe, ale po obvodě decentně chráněna dřevěnými laťkami. V posledním patře jsou pak umístěny hotelové pokoje. V celé stavbě i interiéru jsou maximálně použity dřevěné prvky (konstrukční i pohledové), které jsou doplněny o výrazné barevné plochy (akcenty). Společenské patro je maximálně proskleno, a tak nechává volný průhled celou stavbou a láká k návštěvě. Nevzniká tak nežádoucí bariéra či uzavřenost. Průhledy do hmoty stavby se pak opakují i v dalších místech (například hala, fitness). Vnější forma domu vychází z vnitřních potřeb. Všechny provozy jsou zabaleny do jednotícího vertikálního dřevěného laťkového pláště, který je v některých místech proříznut velkými prosklenými plochami. Vstupní podlaží je formou „šuplíku“ vysunuto směrem ke kurtům. Vzniká tak na straně vstupu přístřešek pro přicházející návštěvníky a na straně u kurtů zasklená lodžie navazující na krytou terasu. Z lodžie i terasy je jedinečný výhled na tenisové dvorce. Horní hotelové patro je pak materiálově odlišeno použitím velkoformátových fasádních desek. Celkové vyznění objektu má být soudobé a moderní s velkým důrazem na přírodní relaxační aspekt. Volené materiály jsou dlouhodobě funkční a esteticky kvalitní i bez náročné údržby.