Lípa nad Dřevnicí

Lípa nad Dřevnicí

Autor: Pavel Horák, Michal Kotlas

Navržený rodinný dům se nachází v krásném prostředí malé obce Lípa nad Dřevnicí, nedaleko Zlína. Kouzlo pozemku dodávají krásné výhledy do okolní krajiny, stávající vzrostlá zeleň, původní stavení uspořádané do tvaru L, stávající rekonstruovaná stodola.  Nový rodinný dům je situovaný v původní stopě starého objektu, který se v místě nachází. Druhý, navazující objekt bude uveden do původního stavu uboráním přístavby. Zachováme tak místu původní historické členění, které logicky vycházelo z morfologických a klimatických podmínek. Nové a stávající objekty v místě tak vytváří příjemný uzavřený dvůr, do kterého směřuje kryté kamenné zápraží nového domu.

Směrem do tohoto dvora je orientováno zázemí domu a kuchyně z obytného prostoru s velkým oknem. Přes vstupní zóny vejdeme do hlavního podélného obytného prostoru ze kterého lze vstoupit do ložnice a po schodech na horní galerii. Celý tento prostor včetně ložnice je proříznutý podélným oknem, které nabídne úchvatné pohledy do krajiny. Pod tímto oknem bude v celé délce umístěna knihovní skříňka a prostor na poležení v sousedství krbu. Na druhou stranu od ložnice je výstup na prostornou krytou terasu s posezením, v nekryté části terasy jsme umístili venkovní ohniště.

Na horní galerii jsou umístěny dva pokoje s koupelnou, krytá lodžie a volný prostor pro cvičení, relaxaci a další využití. Galerie je prosvětlena třemi vikýři, které jsou umístěny v nesymetrické střešní rovině. Jeden z vikýřů směřuje stejně jako hlavní podélné okno do krajiny. Ostatní dva pak směrem do uzavřeného dvora. Střešní krytina a krytina vikýřů bude plechová, tak aby celá střešní kompozice společně s komínem působila celistvě. Fasáda domu bude z modřínových palubek bez povrchové úpravy.