Kunice

Kunice

Autor: Pavel Horák, Michal Kotlas
Užitná plocha: 139,8m2

Architektonická studie řeší návrh rodinného domu v zastavěné části obce Kunice. Pozemek ke stavbě je mírně svažitý od severozápadu k jihovýchodu. Na pozemku se vyskytuje stávající vzrostlá zeleň, která bude zachována. U jihozápadního rohu pozemku bude vybudován vjezd do parkovacího stání pro dvě osobní auta ze stávající přilehlé cesty. Odtud bude po zpevněném terénu přístup ke vstupu do rodinného domu. U parkovacího stání je možné vybudovat venkovní sklad. Samotný dům je umístěn do horní, severozápadní části pozemku, téměř na podélnou osu tak, aby měl ze všech stran dostatečné odstupy od sousedních parcel. Dům je osazen na upravený terén tak, aby bylo možné z terasy přímo vystoupit na rovinatou zatravněnou část zahrady. Ve stávající zeleni se bude celá stavba mírně ztrácet. Hmota domu je architektonicky a výtvarně pojednána jako dvě na sebe posazené podlaží. Spodní přízemní ustoupená hmota v tmavé šedé omítce a horní podkrovní podlaží s dřevěným modřínovým obkladem, které na všechny strany vytváří mírný přesah přes přízemí. U vstupní části je přesah navýšen, tak aby nám horní hmota vytvořila přirozené krytí a vstupní závětří. Jako symbol ukotvení a pevnosti celé kompozice horní dřevěný obklad na třech místech sjíždí až k terénu – objímá přízemní část. Mezi těmito dřevěnými pilíři volně plyne fasáda přízemí – kombinace tmavé šedé omítky s okny se stejným odstínem okenních rámů. Významným prvkem celé kompozice domu je pak komín, který je umístěn na osu a prostupuje všemi patry a střechou. V obou štítech jsou pak umístěna lichoběžníková okna, která tak do vnitřního prostoru propustí více světla a zároveň se na fasádě stávají originálním výrazovým prvkem. Střecha má symetrický sedlový tvar a bude provedena z tmavých betonových tašek Bramac Tegalit. Vstupní dveře, meziokenní příčka a krycí šatní stěna jsou v exteriéru provedeny jednotně v červené barvě, nebo jiném výrazném odstínu dle volby investora. Na tyto tři prvky pak v interiéru navazuje krycí stěna kuchyňské linky, která bude mít výšku 2 metry od čisté podlahy. V přízemí je k obytnému prostoru posuvnými příčkami přičleněna pracovna. Dětské pokoje v podkroví šikovně využívají rozšíření hmoty nad vstupem. V parapetech vytváříme pracovní stoly, které přímo navazují na okenní parapety.