Dům u Bratislavy

Navržená přístavba se nachází v zahradě staré tradiční zástavby. Ke stávajícímu domu bylo přáním investora získat místo k oddychu a načerpání síly. Vznikl tak dům, který svou hmotou odděluje zahradu určenou k oddychu a dvůr přiléhající ke starému domu, který je, díky provozovně v domě umístěné, poloveřejný.


Nový zahradní dům se stejně jako tradiční domy v této oblasti dotýká severní hranice pozemku. V severní polovině pozemku se také soustřeďují místnosti a navazují tak na orientaci místností stávajícího domu. V jižní části přístavby se naopak nacházejí terasy.
Svými prosklenými plochami se místnosti obracejí k pobytovým terasám a do zeleně zadní zahrady. Celkový koncept domu je založen na velkoryse prosklených a prosluněných prostorech, prolínání exteriéru i interiéru a kombinaci bílé barvy a dřeva.

Autor: Ing. arch. Václav Zahradníček, Ing. arch. Klára Vratislavová
Projektant: Josef Tománek
Realizace: Domesi, s.r.o., 2016
Užitná plocha: 97 m2 + 66 m2 terasy
Foto: Martin Zeman