Dolní Břežany

Dolní Břežany

Autor: Pavel Horák, Michal Kotlas

Navržený dům leží v obci Dolní Břežany, jižně od Prahy. Volná parcela pro stavbu leží mezi stávající zástavbou solitérních rodinných domů nedaleko centra obce. Podmínky v daném místě pro nás byly determinující při uvažování a smýšlení o samotném domu. Hlavním úkolem bylo zajistit intimitu zahrady a domu, vyřešit orientaci ke světovým stranám a zároveň se vyrovnat se stávajícím terénem. K pozemku přiléhá u východní hranice parcely místní komunikace, která od jihu k severu mírně stoupá. Samotný pozemek je také ve spádu a od uliční hranice postupně klesá až k nejvzdálenějšímu konci. Dům jsme hlavní hmotou přisadili podél severní hranice pozemku a otevřeli ho obytnými místnostmi k jihu. Spolu s nižší hmotou samostatné garáže se skladem jsme tak vytvořili příjemnou kompozici, která reaguje na okolí a vytváří intimní a uzavřenou pobytovou část zahrady s bazénem. Hlavní hmota domu je dvoupodlažní bílá kostka, z které vybíhá dřevěné rameno mírně levitující nad úrovní zahrady, která postupně pod domem klesá. Do bílé kostky jsme vytvořili zářez, ve kterém je situována přirozeně krytá obytná terasa, kterou bude možné využít i za méně příznivého počasí.. Hmotu garáže jsme usadili tak, aby byl v jihovýchodním rohu pozemku umožněn vjezd do zahrady. Zároveň nám garáž vytváří krytá záda pro bazénovou terasu, kterou jsme spolu s bazénem spojili s garáží v jeden celek. Přechod mezi garáží a domem v úrovni vstupu je krytý kšiltem, vybíhajícím ze vstupní kostky zádveří. Hlavní vstup do domu je vytvořen přibližně na úrovni nově budovaného chodníku. Odtud můžeme po schodech mezi garáží a domem sejít na úroveň zahrady, dále do garáže a skladu a také do vstupního zádveří domu, které je ztvárněno jako tmavá kostka položená na opěrné zídce. Ze zádveří rovnou vstupujeme na mezipodestu schodiště. Po levém rameni sestoupíme do společenské zóny s technickým zázemím. Obytný prostor je pak přes částečně krytou terasu otevřen do zahrady. Po pravém rameni vystoupáme o půl patra do klidové zóny s koupelnou. Fasáda dvoupodlažní hmoty domu je pojednána ve světlé bílé omítce. Vybíhající rameno obývacího pokoje má fasádu se svislými modřínovými prkny. Okna jsou navržena v antracitové barvě s izolačním trojsklem. Garáž je obložena modřínovými prkny v kombinaci s fasádními obkladovými deskami v tmavě šedém odstínu.