Dobříš

Dobříš

Autor: Pavel Horák, Michal Kotlas
Dodavatel: Domesi, s.r.o.
Užitná plocha: 120m2
Realizace: 2014/2015

Navrhovaný dům leží v severní části obce Dobříš pod vrchem Větrník. Koncový pozemek zastavěného území je svažitý od severu k jihu s výhledem do údolí a na město Dobříš. Hlavní přístupová komunikace je při jižní hraně pozemku, kde bude také vybudován vjezd a stání pro dva osobní automobily. Odtud bude také hlavní pěší nástup ke vchodu do domu. Vedlejší přístupová cesta bude zachována i z horní severní strany. Na pozemku stojí stávající rekreační objekt, který bude před zahájením prací demolován. Na pozemku se také vyskytuje menší množství stávající zeleně, která bude dle potřeby redukována a zachována. Z východní strany přiléhá k pozemku sousední dům. Hmota domu je kompaktní, dvoupodlažní, podélná od západu k východu, kryta pultovou střechou se sklonem kopírujícím sklon terénu pozemku. Objekt je do terénu zasazen tak, aby byl z terénu přístup do domu ve dvou úrovních. V přízemí je hlavní vstup do domu a kontakt ložnice a pokojů s hlavní obytnou jižní částí zahrady přes francouzská okna. Terén je v tomto místě nasypán a vyrovnán do roviny. Do horního patra nastupujeme po přímém schodišti při severní stěně domu. Schodišťový prostor je osvětlen velkým oknem pod střechou, ze kterého přechází také světlo přes vnitřní pásové okno do obytného prostoru. V patře je druhý výstup na terén z hlavního obytného prostoru přes krytou terasu. Hlavní obytný prostor v patře je k výhledu na město a údolí otevřen dlouhým pásovým oknem, které jde přes roh u kuchyňské linky po celé délce obytného prostoru k protějšímu nároží, kde přechází prosklená část k zemi s výstupem na krytou terasu. Terasa je kryta protažením pultové střechy. Z terasy sestupujeme po pobytových sedacích schodech ke grilovacímu centru. Fasáda domu je navržena z modřínových prken kladených svisle bez povrchové úpravy. Pultová střecha bude kryta plechem šedé barvy. Rámy oken budou provedeny ve světle šedé barvě. Opěrné stěny u parkovacího stání držící nasypaný terén budou provedeny z KB bloku.