Březí

Březí

Autor: Pavel Horák, Michal Kotlas

Architektonická studie řeší návrh rodinného domu v obci Březí. Dům bude sloužit jako druhé útočiště investorů a místo k rekreaci a nahradí nevyhovující stávající přízemní zděnou chatičku. Pozemek je mírně svažitý od severu k jihu. Právě ze severu je z pozemku na dohled sousední místní kostel. Směrem k jihu pozemek zase nabízí výhled na siluetu obce. Umístění samotného domu vychází z polohy původní chaty – pata terasy se dotýká dolní hrany původního objektu. Stávající zeleň na pozemku bude zachována. V severozápadním rohu pozemku je umístěn vjezd. Zde bude provedena zpevněná plocha pro stání osobních automobilů. Po cestě odtud pak dojdeme k hlavnímu vstupu do domu. Dům je navržen jako ekonomická kompaktní hmota obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Fasáda z dřevěných palubek je prořezána veselou hrou oken. Hlavní otevření pak směřuje v přízemí do rohové terasy. Nad terasou a vstupem jsou umístěny stříšky. K severní fasádě je pak přistavěn menší sklad, který je opřen o betonovou zídku, která pomáhá srovnat terén v prostoru za domem. V přízemí se postupně od vstupu otevírá obytný prostor s pracovnou. Přízemí je volně průchodné a propojené se zahradou přes terasu a prosklené plochy. V patře jsou umístěny dvě ložnice a pokoj pro děti s palandami.