Administrativní centrum Lesy ČR

Administrativní centrum Lesy ČR

Soutěžní návrh
Pavel Horák, Michal Kotlas, Jakub Popela, Hana Viskupičová, Klára Vratislavová, Václav Zahradníček

Návrh nového administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové  je založen na konceptu propojení interiéru a venkovního prostředí, které vychází z bezprostřední blízkosti lesa u pozemku. Stín v letních dnech,příjemná vlhkost ovzduší, ochrana proti hluku a harmonický vliv na psychiku lidí jsou nemalé výhody, které toto začlenění přírody do pracovního prostředí přináší.

Nové administrativní centrum Lesů ČR je rozděleno do dvou vzájemně provozně spojených budov. Vyšší budova, která je určena především veřejnosti, je navržena jako dominantní urbanistický prvek, který svým jasně definovaným architektonickým výrazem reprezentuje významnost celostátní instituce Lesů ČR. Druhý objekt  s prosklenými atrii a se vzrostlými stromy vytváří příjemné pracovní prostředí a svou transparentností v parteru umožňuje přímý kontakt s lesem.

Přirozená byla volba dřeva jako hlavního konstrukčního materiálu. Čtyřpodlažní budova z těžkého masivního skeletu, která dosahuje maximální výšky vícepodlažní dřevostavby dle české legislativy, reprezentuje stavební ambice dřeva jako moderního stavebního materiálu.  Zvolená dřevěná skeletová konstrukce s masivními stropními deskami z lepených dřevěných CLT panelů nabízí zcela variabilní dispoziční uspořádání, kdy pevně jsou určena pouze komunikační jádra. Administrativní prostory tak mohou být proto pojaty jako větší open space prostory, ale i jako malé kanceláře určené pro individuální soustředěnou práci.