Stříbrná Skalice v knize Cutting Edge Wooden Houses

Stříbrná Skalice v knize Cutting Edge Wooden Houses

Naše domy se pravidelně objevují také na stránkách zahraničních publikací. Konkrétně Stříbrná Skalice je prezentována v prestižní knize CUTTING EDGE WOODEN HOUSES.