Jiný než ostatní

Jiný než ostatní

Inspirace pootevřenou krabičkou zápalek: to je dům v Radlíku, který na první pohled může působit poněkud „přísně“. Nechte se ovšem pozvat dovnitř a objevte jeho nečekaně přátelskou tvář.